Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website in iedere vorm. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

TeknoPower B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen zonder daarbij enige verplichting op zich te nemen. Bekijk de voorwaarden regelmatig om te zien of er wijzigingen hebben plaats gevonden.

Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Alle inhoud van deze website is Copyright © TeknoPower B.V., gedateerd naar de datum van laatste wijziging, of indien zo’n datum ontbreekt, het jaar 2009.

De inhoud mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op enige manier, anders dan een bezoek van de eindgebruiker aan deze website.

Verwijzingen naar volledige pagina’s (pagina’s in HTML-formaat) worden toegestaan. Verwijzingen naar andere onderdelen van de website (zoals afbeeldingen) zijn niet toegestaan.

Privacy

TeknoPower B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. De Nederlandse richtlijnen vind u beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.